Styrelse

Ordförande

Malena Östberg
Fregattvägen 12
918 32 Sävar
Tel 090-12 14 80 070-654 81 07
e-post: malena.ostberg@hotmail.com 

Kassör
Veronica Dernebo
Sågforsvägen 4
91832 Sävar
Tel  070 603 27 83
e-post: veronica.dernebo@hotmail.com

Sekreterare

Susanne Hjort
Kyrkvägen 22

91832 Sävar
Tel  070-193 78 44

e-post:susanne.m.hjort@gmail.com

Ledamot

Ingvild Axelsson Parnerud
Älvsbackavägen 17
918 32  SÄVAR
Tel 090-507 63
Mobil 070-225 62 03

e-post: ingvild@savar.se

      Ledamot

      Ulrika Burström
      Furuvägen 1
      918 31  SÄVAR
      Tel 090-520 37

      e-post: ulrikaburstrom@gmail.com

Suppleant

Helena Bäcklund
Kottevägen 13
918 31 Sävar
Tel 090-984 54

e-post: helena.backlund@umea.se

Suppleant
Inga Kjellgren
Skataudden 14
90788 Täfteå
Tel 070 845 50 63
e-post: inga.kjellgren.48@gmail.com