Styrelse

Ordförande

Ingvild Axelsson Parnerud
Älvsbackavägen 17
918 32  SÄVAR
Mobil 070-225 62 03

e-post: ingvild@savar.se

Kassör

Uppgifter kommer

Sekreterare

Susanne Hjort
Kyrkvägen 22

91832 Sävar
Tel  070-193 78 44

e-post:susanne.m.hjort@gmail.com

      Ledamot

      Ulrika Burström
      Furuvägen 1
      918 31  SÄVAR
      Tel 090-520 37

      e-post: ulrikaburstrom@gmail.com

Ledamot

Uppgifter kommer

Suppleant
Inga Kjellgren
Skataudden 14
90788 Täfteå
Tel 070 845 50 63
e-post: inga.kjellgren.48@gmail.com

 

Suppleant
Evy-Marie Lindgren Henningstedt
Rovågersvägen 49
Tel:
e-post: ewy.l.henningstedt@telia.com