Styrelse

Ordförande

Ingvild Axelsson Parnerud
Älvsbackavägen 17
918 32  SÄVAR
Mobil 070-225 62 03

e-post: ingvild@savar.se

      Sekreterare

      Ulrika Burström
      Furuvägen 1
      918 31  SÄVAR
      Tel 090-520 37

      e-post: ulrikaburstrom@gmail.com

Ledamot
Stina Norman
Furuvägen 23
918 31 Sävar

 

Ledamot
Inga Kjellgren
Skataudden 14
90788 Täfteå
Tel 070 845 50 63
e-post:
inga.kjellgren.48@gmail.com
 

Kassör
Christina S Karlsson
Kyrkvägen 9
918 31 Sävar
Mobil 070-266 37 90
e-post: christinacmk28@gmail.com

Ledamot

Susanne Hjort
Kyrkvägen 22

91832 Sävar
Mobil  070-193 78 44

e-post:susanne.m.hjort@gmail.com

Ledamot
Evy-Marie Lindgren Henningstedt
Rovågersvägen 49
Tel:
e-post:
ewy.l.henningstedt@telia.com

Banggiro: 5817-3725                                                  Organisationsnr: 802516-3257
Facebook: Sävarådalens Trädgårdssällkap                  Instagram: @Savaradalens tradgardsallskap