Swish: 123 442 81 40

AKTUELLT

JUNI

27 juni kl 18 Trädgårdsbesök och avtackning hos Kristina Lämås, Solvägen 6, Sävar
Välkommen till ett besök i Kristinas trädgård. Fokus är på att undersöka hur självförsörjande det går att bli på en villatomt. Fokus på produktion av grönsaker och mindre på estetik. Vi passar också på att avtacka avgående ordförande för Sävarådalens trädgårdssällskap, Ingvild Parnerud.

Swish: 123 442 81 40
Bankgiro: 5817-3725                                                  
Organisationsnr: 802516-3257