SWISH: 123 442 81 40

Styrelsen

Ordförande

Susanne Hjort
Kyrkvägen 22
918 32 Sävar
Mobil  070-193 78 44

e-post: susanne.m.hjort@gmail.com

Kassör

Ingvild Axelsson Parnerud
Älvsbackavägen 17
918 32  Sävar
Mobil 070-225 62 03

e-post: ingvild@savar.se

Sekreterare
Therése Nylander
Kanotvägen 1
907 88 Täfteå
e-post: crumelur@gmail.com

Ledamot
Marie Honn
Sågforsvägen 21
918 32 Sävar

Ledamot

Birgitta Vaiker
Julovvsvägen 75
918 32 Sävar

 

Ledamot
Suvi Johansson
Avanäs 17
922 67 Tavelsjö
e-post: suvi@jojoh.se

Ledamot
Vakans
 

Swish: 123 442 81 40
Bankgiro: 5817-3725                                                  
Organisationsnr: 802516-3257