SWISH: 123 442 81 40

Styrelsen

Ordförande

Ingvild Axelsson Parnerud
Älvsbackavägen 17
918 32  Sävar
Mobil 070-225 62 03

e-post: ingvild@savar.se

Kassör

Linn Forsberg
Robertsforsvägen 19
918 92 Bullmark
Mobil  0720-774070

e-post: Linn.erika.forsberg@gmail.com

Sekreterare
Therése Nylander
Kanotvägen 1
907 88 Täfteå
e-post: crumelur@gmail.com

Ledamot
Lindy Sörman
Drottningvägen 17
918 32 Sävar
e-post: Lindy.sorman@gmail.com

Ledamot
Marie Honn
Sågforsvägen 21
918 32 Sävar

Ledamot

Birgitta Vaiker
Julovvsvägen 75
918 32 Sävar

 

Ledamot
Suvi Johansson
Avanäs 17
922 67 Tavelsjö
e-post: suvi@jojoh.se

Ledamot, adjungerad
Evelina Rönnberg
Botulfsvägen 21
922 76 Botsmark

Swish: 123 442 81 40
Bankgiro: 5817-3725                                                  
Organisationsnr: 802516-3257