SWISH: 123 442 81 40

Historik

Sävarådalens trädgårdssällskap bildades redan 1936. I sällskapet finns protokollböcker från det att föreningen bildades.

 

Sävar Sockens Trädgårdssällskap, som vi hette på den tiden, bildades den 5 mars 1936 på initiativ av herr landshövding Gustav Rosén. Trädgårdssällskapet skulle vara en sammanslutning av "trädgårdsvänner, vilka samarbetar för föreningens ändamål att befrämja trädgårdsodlingens ändamål inom kommunen".

Såsom medlemmar anmälde sig vid föreningens bildande 45 personer. Till ledamöter för föreningens styrelse valdes hemmansägare Gottfrid Karlsson, Botsmark, faktor K J Sundström, Bullmark, handlare Axel Jonsson, Sävar och flickan Anna-Greta Grahn Tväråmark.

 

Ett av de första uppdragen för föreningen var att ta ner och forsla bort de gamla träden i allén till kyrkan och ersätta med nya, samt att hålla kurs i byarna i konservering och syltning.

Efter första räkenskapsåret utgjorde föreninges inkomster 63 kronor och utgifterna 29,30 kronor. Behållningen var alltså 33,70 kronor, vilket var en god behållning som sällskapet var nöjt med.

 

1940 anordnade sällskapet en utställning på köksväxter och blommor.

1943 kan man läsa att styrelsens medlemmar fick en ersättning på 6 kronor under året för resor och nödvändigt traktamente. Denna summa var för alla styrelsemedlemmar tillsammans.

1947 betalade varje hushåll en medlemsavgift om 2 kronor för året.

 

Under åren har sällskapet ordnat med olika föredrag och många av dessa har hållits av trädgårdsmästare Ljunglöv. Ur följande axplock kan man se att mycket fortfarande är aktuellt medan annat kanske till och med kan anses kriminellt nu.

  • Anläggande av stenpartier och lämpliga växter.
  • Plantering av fruktträd och lämpliga sorter.
  • Att plantera uppåt väggarna
  • Angrepp av skadedjur och sjukdomar på träd och buskar.
  • Trädgårdsprodukternas betydelse för folkhälsan.
  • Bärbuskar, olika sorter och dess odling, jordgubbar m.m.
  • Anläggning av blomsterrabatter, val av blommor och deras plantering.
  • Bekämpande av skadedjur med DDT.

Redan från sällskapets tidiga ålder gjordes utflykter till olika trädgårdar. Resorna gick under perioden 1936 - 1967 till Skellefteå, Lövånger, Robertsfors, Norge och Härnösand.

 

Som kuriosa kan nämnas att under hela perioden 1936 - 1967, som ligger till grund för ovanstående sammandrag, var det flickan Anna-Greta Grahn, sedermera fru Anna-Greta Olofsson, som var sekreterare.