SWISH: 123 442 81 40

GDPR

Behandling av personuppgifter inom Sävarådalens trädgårdssällskap

Styrelsen är uppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter till vårt medlemsregister, de uppgifter vi handhar är namn, adress och e-mail adress. Ändamålet med uppgifterna är kontakt med medlemmar så som information om föreningens aktiviteter, utskick av  medlemsavgifter/kort och kallelser till årsmöte.

Som medlem har du rätt till dina personuppgifter, få felaktiga uppgifter rättade, få uppgifter raderade om de inte längre behövs, veta hur länge föreningen kommer att spara personuppgifter samt att ha möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Medlemsregistret delas inte med någon utanför styrelsen.
Kontakt med uppgiftsansvarig i föreningen: savartradgard@gmail.com